PIZZERIA RESTAURACJA MAXIMUS BATOREGO, BIELSKO-BIAłA